Tuesday, March 31, 2015

UJIAN KELAYAKAN CALON GURU BERMULAUJIAN KELAYAKAN CALON GURU DAN INSAK BERMULA

30 Mac 2015: Suasana Ujian Kelayakan Calon Guru terasa kemeriahannya di mana kesemua IPGK di seluruh Malaysia menjalankan ujian tersebut. Masih ramai calon yang datang kelihatannya sekadar memenuhi jemputan ujian. Mereka tidak bersedia menjawab sesi INSAK di mana ramai calon yang gagal melengkapkan ujian kerana kemungkinan tidak biasa menjawab soalan yang item sebanyak 135 soalan dan perlu dijawab kesemuannya dalam masa 30. JIka hanya satu sahaja item tidak dilorek maka calon tersebut akan disingkir dalam saringan ini walaupun selepas masih perlu menjalani ujian kecergasan pula.
Para calon dinasihatkan melakukan latihan INSAK di rumah dan melakukan sedikit persiapan fjasmani untuk ujian kecergasan. Ayohhh calon calon yang akan menduduki ujian ini pada tarikh seterusnya DAPATKAN sistem PAKEJ TEMUDUGA UKCG yang mengandungi latih tubi INSAK INTERAKTIF sebanyak 10 set. Jawapan anda diberikan dan skor secara automatik. Tips tentang Ujian kecergasan juga diberikan.

30 Mac 2015: Suasana Ujian Kelayakan Calon Guru terasa kemeriahannya di mana kesemua IPGK di seluruh Malaysia menjalankan ujian tersebut. Masih ramai calon yang datang kelihatannya sekadar memenuhi jemputan ujian. Mereka tidak bersedia menjawab sesi INSAK di mana ramai calon yang gagal melengkapkan ujian kerana kemungkinan tidak biasa menjawab soalan yang item sebanyak 135 soalan dan perlu dijawab kesemuannya dalam masa 30. JIka hanya satu sahaja item tidak dilorek maka calon tersebut akan disingkir dalam saringan ini walaupun selepas masih perlu menjalani ujian kecergasan pula.
Para calon dinasihatkan melakukan latihan INSAK di rumah dan melakukan sedikit persiapan fjasmani untuk ujian kecergasan. Ayohhh calon calon yang akan menduduki ujian ini pada tarikh seterusnya DAPATKAN sistem PAKEJ TEMUDUGA UKCG yang mengandungi latih tubi INSAK INTERAKTIF sebanyak 10 set. Jawapan anda diberikan dan skor secara automatik. Tips tentang Ujian kecergasan juga diberikan.


No comments: