Assalamualaikum...

Para pengunjung yang dikasihi!
Blog ini menyajikan info-info tentang apa yang saya ajar, minat dan rasa nak kongsi. Kalau sama-sama minat dan rasa blog ini bermanfaat tu bagus la. Boleh kita link. Salam ukhuwwah!!!

Thursday, May 11, 2023

 Apakah Ujian Psikometrik?

Ujian psikometrik adalah ujian atau alat penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan, keterampilan, atau ciri-ciri psikologikal seseorang. Jenis ujian ini sering digunakan dalam bidang psikologi, psikometrik, dan seleksi kerja, serta dalam situasi lain di mana penilaian objektif terhadap kemampuan atau ciri-ciri seseorang diperlukan.

Ujian psikometrik biasanya terdiri daripada beberapa soalan atau pernyataan yang dirancang untuk mengungkapkan pola fikiran, perilaku, atau ciri-ciri seseorang. Contoh ujian psikometrik yang umum termasuk ujian kecerdasan (IQ), ujian personaliti, dan ujian keterampilan.

Ujian psikometrik sering digunakan dalam pemilihan calon pekerja, penilaian akademik, penelitian psikologi, dan bidang lain. Penting untuk diingatkan bahawa penggunaan ujian psikometrik harus didasarkan pada standard dan etika profesional yang ketat untuk memastikan keabsahan dan keadilan penggunaannya.

 

Bagaimana formatnya?

Format peperiksaan psikometrik di Malaysia boleh berbeza bergantung pada jenis ujian dan tujuan penggunaannya. Walau bagaimanapun, secara umum, ujian psikometrik di Malaysia terdiri daripada beberapa bahagian seperti berikut:

Bahagian maklumat peribadi: Bahagian ini mengandungi maklumat peribadi seperti nama penuh, tarikh lahir, jantina, dan maklumat kenalan.

Bahagian ujian: Ini adalah bahagian yang paling penting dalam ujian psikometrik yang mengandungi satu set soalan atau pernyataan yang dirancang untuk mengukur kemampuan, keterampilan, atau ciri-ciri psikologikal seseorang. Soalan-soalan tersebut boleh berbentuk pilihan berganda, jawapan ringkas, atau pernyataan yang perlu dinilai sejauh mana responden bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.

Bahagian penilaian: Bahagian ini mengandungi soalan-soalan yang dirancang untuk menilai pengalaman dan sikap responden terhadap ujian psikometrik yang diambil.

Bahagian komen: Bahagian ini membolehkan responden memberikan komen atau maklum balas tentang pengalaman mengambil ujian psikometrik.

Setelah ujian psikometrik selesai, hasilnya akan dievaluasi dan dianalisis oleh seorang psikologi atau pakar yang berkaitan untuk menentukan profil psikologikal atau keterampilan responden. Dalam beberapa kes, responden mungkin juga diberikan laporan yang menjelaskan hasil ujian dan cadangan untuk pembangunan lanjut.

 

Bahagian Yang Mencabar

Bahagian yang paling sukar dijawab oleh calon-calon peperiksaan psikometrik di Malaysia dapat bervariasi tergantung pada jenis ujian dan juga karakteristik masing-masing individu. Namun, beberapa calon mungkin merasa kesukaran pada bahagian ujian yang memerlukan pemahaman matematik atau logik yang kompleks. Beberapa contoh ujian psikometrik yang memerlukan kemampuan matematik atau logik yang tinggi antara lain:

Ujian IQ: Ujian ini mengukur kemampuan kognitif dan kecerdasan umum seseorang, termasuk kemampuan matematik dan logik.

Ujian keperibadian: Beberapa ujian keperibadian dapat memerlukan kemampuan analisis atau pengambilan keputusan yang kompleks, yang dapat memeningkan bagi beberapa calon.

Ujian keterampilan: Ujian keterampilan seperti ujian bahasa atau keterampilan teknik juga dapat menjadi sulit bagi beberapa calon, terutama jika bahasa yang digunakan dalam ujian bukan bahasa ibunda mereka.

Untuk mengatasi kesulitan dalam menjawab ujian psikometrik, penting bagi calon untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memahami format ujian dan mempraktikkan kemampuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menjawabnya. Selain itu, calon juga dapat mencari bantuan dari tutor atau psikologi yang terlatih untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menjawab ujian psikometrik. Calon dinasihatkan mendapatkan soalan-soalan latihtubi dan dibuat dengan kerap supaya terbiasa menjawab dengan betul.

 

Berapa ramai yang lulus setiap kali ujian?

Jumlah calon yang lulus dalam ujian Psikometrik di Malaysia berbeza-beza bergantung kepada jenis ujian yang diambil dan organisasi yang mengendalikan ujian tersebut.

Bagi ujian yang diambil sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pekerjaan, biasanya syarikat atau organisasi tersebut menetapkan standard kelulusan yang diperlukan untuk calon. Contohnya, jika ujian psikometrik adalah sebahagian daripada proses pemilihan jururawat, maka hospital atau institusi kesihatan mungkin menetapkan standard kelulusan tertentu yang perlu dicapai oleh calon.

Walau bagaimanapun, sebagai panduan umum, kelulusan dalam ujian psikometrik di Malaysia biasanya diukur berdasarkan skor atau peratusan yang diperoleh oleh calon dalam ujian tersebut. Bagi ujian yang mengukur kemahiran matematik atau logik, contohnya ujian IQ, standard kelulusan biasanya berkisar antara 95-110 skor IQ. Bagi ujian yang mengukur kemahiran verbal, seperti ujian MUET atau TOEFL, standard kelulusan boleh bergantung kepada keperluan dan tahap penggunaan bahasa Inggeris yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut.

Selain itu, ia juga penting untuk diingatkan bahawa ujian psikometrik tidak semestinya menjamin kelulusan dalam pemilihan pekerjaan, tetapi ia dapat membantu syarikat atau organisasi untuk mengenal pasti calon yang paling sesuai dengan keperluan pekerjaan yang ditawarkan.

Biasanya berdasarkan statistik temuduga kerajaan biasanya sepuluh peratus sahaja calon yang akan dipilih dan dan diterima. Calon yang menduduki ranking yang tertinggi akan berpeluang cerah untuk tersenarai. Ini bermakna calon yang mendapat markah 90/100 pun masih berisiko digugurkan sekiranya 10% calon tertinggi ranking markahnya melepasi 91%. Sukarkan? Solusinya anda perlu banyakkan latih tubi.

Dapatkan set-set soalan latihtubi Psikometrik autosemak dan autoskor dengan harga yang berpatutan dengan sistem pembelajaran online (LMS). KLIK KLIK SINI!

No comments: