Monday, April 27, 2020

MAKLUMAN PANGGILAN TEMUDUGA ONLINE CALON PISMP 2020


Assalamualaikum dan salam sejahtera.......
KPM mengumumkan bahawa calon-calon guru PISMP boleh mulai meyemak keputusan panggilan temuduga kepada para calon mulai 27 APRIL 2020 selepas pukul 2.30 petang.
     

Info daripada KPM:

Keputusan Calon layak dipanggil eUKCG dijangka akan dibuka pada 27 April 2020 (jam 2.00 petang)Walaubagaimanapun ia tertakluk kepada pindaan dan masa yang akan ditetapkan kelak.
Pihak IPGM akan memaklumkan dari masa ke semasa menerusi portal PISMP sekiranya terdapat perubahan tarikh dan masa.
Sila layari portal ini dari masa ke semasa untuk maklumat lanjut.

MAKLUMAN PENTING:

1.  Permohonan calon akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM.
       Calon yang terpilih diwajibkan mejalani Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) secara online dan diwajibkan menyediakan
          rakaman video pengajaran serta menghantar link/ url menerusi portal PISMP.
2.  UJIAN KELAYAKAN CALON GURU ( UKCG) (SESI UJIAN BERTULIS ATAS TALIAN)
         Terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang MESTI dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit secara online,
            Calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangkasama yang ditetapkan.
            (Sekiranya calon tidak menduduki UKCG secara atas talian pada masa yang ditetapkan akan
              dikira gagal dalam peringkat saringan)
3.  PENGHANTARAN VIDEO PENGAJARAN (PENGENALAN DIRI/ PENYATAAN HASRAT DAN SESI DEMONSTRASI
     PENGAJARAN/ BERCERITA)
       Menghasilkan video pengajaran antara 5 ke 7 minit dan muat naik ke Youtube. Hantar link/ URL video pengajaran ke
          portal PISMP, Panduan dan syarat penyediaan video pengajaran akan dimaklumkan hanya kepada calon yang
          berjaya dipanggil saringan eUKCG
          (Sekiranya calon tidak menghantar video pengajaran akan dikira gagal dalam peringkat saringan)
4.  PEMILIHAN

         Calon yang terpilih untuk mengikuti program yang ditawarkan adalah bergantung kepada keputusan UKCG,
            prestasi semasa sesi demonstrasi pengajaran dan skor merit serta perakuan panel (Kelulusan oleh Ahli Mesyuarat
            Jawatankuasa Kerja Penajaan KPM adalah muktamad).
5.  SEMAKAN DAN TARIKH-TARIKH PENTING :

         Calon-calon perlu sentiasa peka terhadap tarikh-tarikh yang ditetapkan
            oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti berikut (tarikh tertakluk kepada pindaan):
BIL
AKTIVITI
TARIKH
1Semakan Keputusan Calon menduduki eUKCG
Pemakluman Penghasilan Video Pengajaran
27 April 2020
-
03 Mei 2020
2Pemakluman Penghasilan Video Pengajaran
(Tarikh mula muatnaik video pengajaran dan kemaskini Link/ URL ke portal PISMP)
27 April 2020
3Tarikh Menduduki eUKCG04 Mei 2020
-
08 Mei 2020
4Tarikh akhir hantar Link/ URL Video Pengajaran kepada IPGM (Menerusi Portal PISMP)10 Mei 2020
5Keputusan tawaran Pengajian ke IPG
(Menerusi Portal UPU/ PISMP)
3 Jun 2020
6
Pendaftaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di IPG Kampus
1 September 2020


6.  Calon yang telah menduduki UKCG dan menghantar video pengajaran dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh
     satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran adalah dianggap tidak berjaya. IPG KPM tidak akan mengeluarkan
     maklumat secara bertulis kepada calon.
7.  Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk status panggilan UKCG,
     penghantaran link/ url video pengajaran dan juga tawaran mengikuti pengajian di institusi yang ditetapkan.
9.  PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

         Calon yang ditawarkan mengikuti program di institusi yang ditetapkan adalah tertakluk kepada
             Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
         Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah
            Kementerian Pendidikan Malaysia
 termasuk di kawasan pedalaman setelah tamat pengajian.


Sumber dan pautan untuk semakan : https://pismp.moe.gov.my/


DAPATKAN SOALAN-SOALAN eUKCG / INSAK KLIK SINI
No comments: