Assalamualaikum...

Para pengunjung yang dikasihi!
Blog ini menyajikan info-info tentang apa yang saya ajar, minat dan rasa nak kongsi. Kalau sama-sama minat dan rasa blog ini bermanfaat tu bagus la. Boleh kita link. Salam ukhuwwah!!!

Sunday, August 14, 2022

Model Reka Bentuk Pengajaran ADDIE Vs. ASSURE: Mana Yang Lebih Baik Untuk Anda!

Model Reka Bentuk Pengajaran ADDIE lwn ASSURE: Mana Yang Lebih Baik Untuk Anda?


ADDIE dan ASSURE ialah model popular yang membimbing pereka bentuk pengajaran dan pembangun latihan ke jalan yang betul dengan mencipta kursus latihan yang boleh dipercayai.

Terdiri daripada fasa yang berbeza, model ini adalah garis panduan untuk membina alat latihan dan sokongan prestasi yang berkesan. Model ini bermaksud langkah berikut:

ADDIE— Analisis, Reka Bentuk, Membangun, Melaksana, Menilai

JAMINAN— Menganalisis pelajar, menyatakan standard dan objektif, memiilih kaedah dan media, menggunakan media dan teknologi, memerlukan penyertaan pelajar, menilai dan menyemak.

Mewujudkan program latihan boleh menjadi tugas berat yang menimbulkan beberapa soalan:

·        Apakah matlamat program kita?

·        Siapa pelajar kita?

·        Apakah kandungan yang perlu kita selitkan?

·        Apakah teknologi yang patut kita gunakan?

 

Dengan lebih 20 tahun bekerja dalam ruang pembelajaran dan pembangunan (P&P), Meja Bulat boleh membantu anda menjawab soalan di atas dan mengarahkan latihan anda ke arah yang betul di bawah model reka bentuk pengajaran yang sesuai, sama ada ADDIE atau ASSURE.

Artikel ini akan meneroka model reka bentuk pengajaran ADDIE dan ASSURE, mendedahkan kelebihan dan kelemahan unik mereka, dan menerangkan aplikasi terbaik untuk setiap satu.

 

Apakah Model ADDIE?

Model ADDIE ialah model reka bentuk pengajaran yang terkenal yang digunakan oleh pereka bentuk pengajaran dan pembangun latihan untuk mencipta kursus latihan yang berkesan dan boleh digunakan.

ADDIE terdiri daripada lima fasa yang menawarkan garis panduan yang dinamik dan fleksibel untuk membina alat sokongan latihan dan prestasi yang berkesan.

 

1. Analisis

Dalam fasa ini, profesional bidang latihan menganalisis keadaan semasa dan menjawab satu siri soalan yang membolehkan mereka mereka bentuk program dengan betul. Organisasi harus mengenal pasti elemen berikut dalam fasa ini:

 

·        Keperluan pembelajaran, objektif, dan jurang prestasi

·        Hasil pembelajaran dan prestasi yang diingini

·        Ciri-ciri pelajar (cth pengetahuan/kemahiran sedia ada, tahap pendidikan)

·        Sebarang kekangan yang boleh menjejaskan pembelajaran (cth persekitaran)

·        Pilihan penghantaran (ILT, VILT, ePembelajaran)

·         

 

2. Reka bentuk

Dalam fasa reka bentuk, rancangan dibangunkan untuk mencapai objektif pembelajaran yang dikenal pasti dalam fasa analisis untuk elemen berikut:

·        Reka bentuk perisian kursus yang optimum

·        matlamat SMART

·        Laporan atau penilaian strategi terperinci

Sebagai tindak balas kepada matlamat yang ditetapkan, fasa reka bentuk menentukan alat dan sumber yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini.

 

3. Membangunkan

Fasa pembangunan adalah di mana butiran pelan dilaksanakan. Pelan ini melibatkan pembangunan dan/atau penyepaduan teknologi, prosedur penyahpepijatan dan semakan dan semakan projek.

 

4. Melaksanakan

Dalam fasa ini, penyelesaian pembelajaran diuji dan diuji. Dengan membangunkan dan menjalankan program perintis, organisasi boleh memastikan program tersebut berfungsi dan sejajar dengan matlamat yang ditetapkan. Organisasi harus meminta maklum balas peserta dan memastikan hasil pembelajaran dicapai.

 

5. Menilai

Penilaian berlaku dalam setiap fasa proses, tetapi peringkat ini memfokuskannya. Peringkat ini menyemak sumber dan matlamat, sambil juga memastikan bahawa objektif akan memenuhi yang ditentukan keperluan perniagaan. 

 

Kekuatan Model ADDIE

 

Fleksibiliti— Langkah yang berbeza dalam proses boleh dilaksanakan dan dirancang mengikut budi bicara mereka. Model ini boleh memenuhi keperluan projek secara fleksibel jika pembangun menggunakan hasil setiap fasa dan mengingati gambaran besar.

·        Mudah diubah suai— Setiap fasa boleh kerap ditukar supaya lebih sesuai dengan keperluan pengguna. Setiap peringkat mungkin kelihatan berasingan, tetapi mereka sebenarnya sangat saling berkaitan. Pembangun boleh menggunakan satu fasa untuk memaklumkan yang lain dan memilih tugas yang perlu dijalankan di bawah setiap fasa.

·        Boleh digunakan dengan model lain— ADDIE boleh digunakan dengan model lain, termasuk pembangunan aplikasi yang pesat (RAD) dan model model penghampiran berturut-turut (SAM).

 

Kelemahan Model ADDIE

 

·        Linear— Sesetengah menganggap Model ADDIE sebaga model pembangunan air terjun, yang bermaksud ia memerlukan setiap fasa berikutnya bermula hanya selepas fasa sebelumnya selesai. Pendekatan linear berfungsi dengan baik untuk kandungan statik, tetapi mungkin terhad apabila berurusan dengan kandungan yang dijana pengguna atau hasil pembelajaran yang tidak mempunyai keadaan akhir yang telah ditetapkan.

·        Terlalu terperinci— Proses dan perancangan di bawah model ini selalunya menjadi begitu set sehingga kreativiti menjadi pengganggu. Butiran ADDIE mungkin menjejaskan keupayaannya untuk menyesuaikan diri.

·        Mengambil masa— Model ADDIE memerlukan analisis pendahuluan yang komprehensif semasa dua fasa pertamanya, yang boleh mengambil banyak masa. Selain itu, penilaian berterusan dan ujian pasca boleh menjadi menakutkan.

 

 

Apakah Model ASSURE?

 

Model ASSURE ialah model reka bentuk pengajaran yang digunakan oleh pereka bentuk untuk membangunkan program latihan yang lebih berkesan dengan teknologi bersepadu. ASSURE berbeza daripada model ADDIE kerana ia biasanya dianggap sebagai model yang memenuhi keperluan pelajar melalui teknologi dan media.

ASSURE terdiri daripada enam fasa, setiap fasa mempunyai ciri dan matlamat tersendiri.

 

1. Menganalisis pelajar

 

Langkah pertama dalam model ASSURE ialah menganalisis pelajar dengan mengenal pasti jangkaan, matlamat, keutamaan dan keperluan mereka. Dengan berbuat demikian, pereka bentuk pengajaran boleh membangunkan program yang memenuhi jangkaan pelajar dan mengekalkan hasil pembelajaran yang mereka inginkan dalam fikiran.

 

2. Nyatakan standard dan objektif

Langkah kedua ialah menentukan standard dan objektif program. Objektif hendaklah konkrit, boleh diuji, dan boleh dibuktikan. Pelajar harus memahami dengan jelas apa yang mereka akan perolehi daripada program ini dan boleh lakukan sebaik sahaja ia selesai.

 

3. Pilih kaedah dan media

Selepas menyatakan objektif pembelajaran, peringkat ketiga menentukan media dan teknologi akan digunakan berdasarkan kandungan. Apabila memutuskan kaedah dan media, organisasi harus mengingati cara menggunakan bahan pembelajaran semasa ke dalam format yang dikehendaki, siapa pelajar mereka, dan dari mana mereka akan belajar.

 

4. Menggunakan media dan teknologi

Peringkat ini memberi tumpuan kepada bagaimana media dan teknologi akan dilaksanakan. Organisasi harus memutuskan cara mereka akan paling berkesan menetapkan, menghantar dan menyediakan akses kepada teknologi pembelajaran mereka.

 

5. Memerlukan penyertaan pelajar

Langkah kelima ini menentukan bagaimana pelajar akan menjadi asyik sepanjang proses pembelajaran. Dalam langkah ini, pereka bentuk harus membuat rancangan tentang cara mereka akan melibatkan pelajar secara aktif dalam bahan tersebut. Pelajar boleh mengambil bahagian melalui perbincangan dan semakan pengetahuan, atau lebih baik lagi, program itu sendiri boleh menggabungkan elemen interaktif yang mesti dilakukan oleh pelajar.

 

6. Menilai dan menyemak semula

Langkah terakhir dalam ASSURE menilai impak program latihan anda  dengan meneliti strategi pembelajaran, serta teknologi, media, dan bahan yang digunakan sepanjang program. Peringkat penilaian ini menentukan sama ada objektif pembelajaran tercapai, jika pilihan teknologi dan bahan berjaya, dan menentukan di mana program boleh diperbaiki.

 

Kekuatan Model ASSURE

 

· Mendengar kepada pelajar— ASSURE ialah model reka bentuk pengajaran berpusatkan pelajar, bermakna pelajar sentiasa dianalisis dan dipertimbangkan. Ini membantu memastikan program sejajar dengan keperluan pelajar dan memastikan kandungan dan objektif kondusif untuk pembelajaran.

 

·   Menggunakan teknologi— Model ASSURE adalah unik kerana ia menggalakkan perancangan dan penyampaian bahan pembelajaran melalui teknologi dan media yang digabungkan. Dengan manfaat terbukti teknologi bersepadu dalam pembelajaran, pelajar mungkin lebih cenderung untuk menyimpan lebih banyak maklumat untuk jangka masa yang lebih lama.

 

·   Memberi panduan untuk objektif penulisan— Kekuatan utama model ASSURE ialah ia mewujudkan objektif pembelajaran berdasarkan model ABCD. Model ini merumuskan objektif pembelajaran yang dinyatakan dengan baik dengan mempertimbangkan penonton, tingkah laku, keadaan, dan tahap penguasaan.

 

Kelemahan Model ASSURE

 

·        Terlalu fokus pada suasana akademik— Berbanding dengan ADDIE, ASSURE lebih dikenali kerana tumpuannya yang kuat pada tetapan akademik. Ada yang berpendapat bahawa Model ASSURE harus diubahsuai untuk mengikuti penggunaannya dengan lebih baik dalam persekitaran tempat kerja.

 

·        Skop sempit— Tidak seperti model bergambar besar, model ASSURE dianggap mempunyai fokus yang agak sempit pada satu pelajaran, topik atau modul.

 

·        Mengambil masa— Walaupun model ini dianggap mudah untuk diikuti, ia boleh memakan masa untuk mencipta pelajaran. Sentiasa berhadapan dengan pelajar, memutuskan objektif dan menentukan teknologi yang boleh disepadukan boleh mengambil banyak masa.

 

Aplikasi Terbaik ADDIE Dan ASSURE

 

Kedua-dua model reka bentuk pengajaran ADDIE dan ASSURE mempunyai kebaikan dan kelemahan mereka, menjadikannya lebih sesuai untuk program tertentu berbanding yang lain.

 

 

Model ADDIE dianggap sebagai model paling popular untuk reka bentuk pengajaran di seluruh industri latihan. Model ini merupakan pemain utama dalam reka bentuk pengajaran kerana fleksibiliti yang tinggi dan pendekatan yang mudah diubah suai.

Memandangkan model ASSURE menggunakan teknologi dan media, model ini mungkin lebih sesuai untuk dibuat pembelajaran jarak jauh program yang menggunakan modaliti seperti AR dan VR. ASSURE menggalakkan interaktiviti tinggi, sambungan dan sokongan untuk pelajar tanpa mengira lokasi mereka. Selain itu, ASSURE mengekalkan tumpuan yang berterusan kepada pelajar dan pembangunan objektif pembelajaran yang tepat.

 

Tidak kira model yang anda gunakan untuk memaklumkan kandungan dan reka bentuk program anda, program latihan sentiasa mengenai perkara yang sama — pelajar. Pereka bentuk pengajaran harus membuat keputusan yang memastikan mereka mencipta peluang pembelajaran yang berjaya yang inklusif untuk semua pelajar.

 

Arahkan Program Latihan Anda Dengan ADDIE Dan ASSURE

 

ADDIE dan ASSURE ialah alat yang berharga untuk memaklumkan proses reka bentuk pengajaran dan membangunkan pengalaman pembelajaran yang berjaya.


Source: https://roundtablelearning.com/addie-vs-assure-instructional-design-models/


 

No comments: